Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Pestrý deň (2014)

Zverejnené na stránke: 16. júna 2014 | Oznam zverejnil:

Dňa 16. júna 2014 sme sa s klientmi DSSpKM – Eva Lachová, Mojmír Cikrai, Boris Hajdúch, Lucia Kovárová a doprovodom Denisa Kočiščáková a Beata Paveleková – zúčastnili na podujatí o poznaní prírody a ľudí pod názvom Pestrý deň.

Pestrý deň sa konal v areáli Partizánskej lúky, a tak sme veľmi radi, že sa nám vydarilo krásne počasie. Privítal nás kolektív DSS Rozsutec z Lamača, ktorý toto podujatie pripravoval v spolupráci so Slovenským červeným krížom, Miestnym úradom Lamač, Mestskými lesmi v Bratislave, Dobrovoľným hasičským zborom Dúbravka a Bratislavským samosprávnym krajom.

Súťažili sme spolu s obyvateľmi ZPB na Hontianskej, Červeným krížom, DSS Kampino, DSS Rosa, DSS Hestia a klientmi z kaštieľa Stupava. Súťažné družstvá tvorili zmiešané štvorčlenné skupiny z každého zariadenia v zložení dvaja muži a dve ženy. Súťaže prebiehali na rôznych stanoviskách roztrúsenými po celej Partizánskej lúke a na lesnom chodníku:
1. stanovisko – požiarna ochrana: ukážka a súťaž hasenia pomocou džberovky
2. stanovisko – prvá pomoc: ukážka a súťaž, v ktorej sme dávali masáž srdca, umelé dýchanie, zisťovali sme mieru poranenia a volali prvú pomoc na t. č. 112 a 155
3. stanovisko – hod petangovou guľou na cieľ
4. stanovisko – orientácia v teréne: určovanie svetových strán na mape, hľadanie a orientácia na mape, označenie na mape (rieky, pohoria, hrady, kaštiele, jaskyne a iné)
5. stanovisko – spoznávanie prírody: ukážka a súťaž v spoznávaní stromov lesa a lesných obyvateľov.

Po absolvovaní všetkých stanovísk sa porátali všetky body. Vyhláseným víťazom sme pogratulovali a s našimi novými kamarátmi sme sa spoločne tešili z vydarenej akcie plnej zážitkov a pozitívnych emócií. Rozlúčili sme sa a poďakovali im za priateľskú športovú atmosféru.

Text a foto: D. Kočiščáková

DSC03361 DSC03369 DSC03340 DSC03341 DSC03344 DSC03346 DSC03347 DSC03348 DSC03349 DSC03353 DSC03357 DSC03359-- KONIEC OZNAMU --