Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Vodné radosti (2014)

Zverejnené na stránke: 25. mája 2014 | Oznam zverejnil:

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie na Mokrohájskej ulici v Bratislave pripravilo 3. ročník plaveckých zručností „VODNÉ RADOSTI“. Hlavnými organizátormi boli Andrea Chocholáčková a Stanislav Opavský. Súťaže sa konali v 3-dráhovom a podnetovom bazéne. Zišlo sa 5 šesťčlenných družstiev. Za DSSpKM súťažili: Zuzana Žákovicová, Juraj Andel, Mário Križan, Ján Dírer, Ivan Čietek a Boris Hajdúch.

Prvou disciplínou bolo fúkanie stolnotenisových loptičiek do otvoru na stole. Najviac sa darilo Borisovi, ktorý bol na záver podujatia vyhodnotený v tejto disciplíne ako najlepší zo všetkých účastníkov. Podarilo sa mu nafúkať 10 loptičiek v limite 30 sekúnd.

Druhou disciplínou bolo prebrodenie na druhú stranu bazéna s prenášaním predmetu. Po skončení  disciplíny sa Majovi Križanovi tak zapáčilo vo vode, že nechcel z nej vyjsť. Vyvaľoval sa vo vode ako tuleň. Nepomohlo volanie ani motivovanie na ďalšiu disciplínu. Boris Maja „vylovil“ a pritiahol ku rebríku.

Úlohou tretej disciplíny bolo naplniť pohár vodou, preniesť ho cez prekážky k druhému vedru, vyliať a prejsť cez prekážky späť.

Nasledovalo preplávanie 20 m. Zuzka a Majo plávali s pomôckou, ostatní bez nej. Všetci sa snažili ako najviac vedeli. Plavci si mohli zvoliť ľubovoľný plavecký spôsob.

Poslednou úlohou v podnetovom bazéne bolo lovenie pokladov. Niektoré plávali po hladine, iné ležali na dne. „Lovci pokladov“ súťažili po jednom  v čase 1 minúta. Najviac pokladov vylovil Juraj Andel.

Po splnení všetkých úloh nasledoval spoločný vodný aerobik a v telocvični vyhodnotenie súťaží. Všetci účastníci dostali diplom za absolvovanie všetkých disciplín, sladkosť, kvetinku z dielne DSS Javorinská a malú zlatú rybku pre šťastie. Dúfame, že o rok sa zúčastníme 4. ročníka tejto zaujímavej akcie.

Text a foto: B. Paveleková-- KONIEC OZNAMU --