Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Športové hry v Tloskove (2014)

Zverejnené na stránke: 22. mája 2014 | Oznam zverejnil:

V dňoch 20. – 22. mája 2014 sme sa s klientmi DSSpKM zúčastnili na trojdňovom podujatí: 25. ročník športových hier v Tloskove. Akcie sa zúčastnili: Zuzana Žákovicová, Mojmír Cikrai, Ján Procházka, Boris Hajdúch, Michal Fuchs a Vladimír Valenta. Súťažili v plávaní, atletike, stolnom tenise a bocce. Doprovod robili Monika Bárdošová, Jaroslav Koterba a Beata Paveleková. Privítal nás milý kolektív Centra sociálnych služieb Tloskov, ktorý pripravoval  podujatie.

Zuzka Žákovicová súťažila ako prvá v plávaní v prispôsobených disciplínach. V kategórii mužov v tejto disciplíne súťažil  Ján Procházka. Mojmír Cikrai a Boris Hajdúch súťažili v kategórii mladších mužov v disciplíne 25 metrov voľný spôsob. Michal Fuchs a Vladimír Valenta súťažili  v kategórii starších plavcov. Večer si športovci zatancovali na diskotéke.

V stredu nás čakali atletické disciplíny priamo v areáli Junoorcampu v Živohošti. Boris súťažil v stolnom tenise v telocvični Centra sociálnych služieb v Tloskove.  Poobede medzi nás zavítalo rádio Blaník, ktoré okrem veselej muziky umožnilo športovcom predstaviť sa aj inak. Mohli do mikrofónu zarecitovať, alebo zaspievať.  Poobede sa Boris ako kapitán družstva, Mojmír, Janko a Michal zúčastnili súťaži v hre boccia.

Aj tretí – posledný deň pobytu sme sa zobudili do krásneho slnečného dňa. Dohrával sa  turnaj v boccia a loptové kolektívne hry. My sme sa prihlásili na cezpoľný beh 300 m. Pred pretekom samozrejme nechýbala poriadna atletická rozcvička. Na beh sa pripravovali Mojmír, Janko a Michal. Po obede sme sa s našimi novými kamarátmi a celým personálom CSS v Tloskove rozlúčili, poďakovali sme im za priateľskú atmosféru a za trpezlivosť, keď nás oboznamovali s podrobnosťami jednotlivých disciplín a akcií.

Bola to veľmi vydarená akcia, z ktorej sme si odnášali množstvo medailí, ale aj krásnych zážitkov.

Tex a foto: M. Bárdošová, B. Paveleková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

01 – kópia 02 – kópia 03 – kópia 04 – kópia 05 – kópia 06 – kópia-- KONIEC OZNAMU --