Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Matulay má TALENT (2014)

Zverejnené na stránke: 15. mája 2014 | Oznam zverejnil:

Tak táto veta sa našou jedálňou niesla celé štvrtkové popoludnie 15.5.2014. Na nultom ročníku novej súťažno-zábavnej akcie s rovnakým názvom nám šesť statočných a smelých súťažiacich klientov predstavilo svoj talent a šikovnosť.

Maroš Nawalany kreslil na zadanú tému „Zážitky z jeho vlastnej výstavy obrazov“ usporiadanej v DK Dúbravka minulý rok. Hudobno-poetické, mierne divadelné zoskupenie „Vedľa autistov“ – S. Šoralová, M. Hudl, Ľ. Pokorný, J. Živica, S. Timuľak témou svojich piesní a ľahkej poézie dokonca vystihlo aj samotné upršané počasie toho dňa. Naše uši sa započúvali do majstrovského prednesu prózy – bájky Jean de la Fontaine „Zajac a korytnačka“ v podaní Mojmíra Cikraia. Stazka Ráceková a jej šikovné prstíky nám pletením z papierových ruličiek pripravili pastvu, na ktorej sa zasa mohli pokochať naše oči – nádherne vypracovaný košík. S Katkou Sekáčovou sme sa vybrali za jej obľúbenými koníkmi, o ktorých nám zaspievala vo svojich piesňach. Ako omladnúť? To nám hádzaním do kolkov ukázala Textilná dielňa – E. Lachová, B. Tittoňová, J. Valentová, M. Fuchs, M. Hvozda, A. Slezák, I. Gašparových, D. Kočiščáková.

Súťaž svojim vystúpením otvorila a naše nohy hneď roztancovala naša nová tanečná skupina „LET´S  DANCE“ pod vedením dobrovoľníčky Majky. A samozrejme, nechýbala ani porota – p. riaditeľka Kruzslíková, p. Sipľáková a p. Svitok. Súťažiacich milým slovom povzbudila a po ťažkom rozhodovaní nakoniec verdikt vyhlásila. Mimoriadnu cenu si odniesla skupina „Vedľa autistov“ a Naj talentom sa stal Maroš Nawalany.

Ako poďakovanie a zároveň pripomenutie si nezabudnuteľných chvíľ si každý súťažiaci odniesol krásne tričko a pochutnal si na výbornej víťazovej torte. Za vytvorenie príjemnej atmosféry ďakujeme nielen všetkým súťažiacim, ale aj moderátorovi Erikovi, DJ MonBar a všetkým povzbudzujúcim a zabávajúcim sa divákom… :o)

Text: A. Polohová, Foto: E. Stríž (dobrovoľník)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA-- KONIEC OZNAMU --