Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Stavanie mája (2014)

Zverejnené na stránke: 1. mája 2014 | Oznam zverejnil:

Kde sa vzal, tu sa vzal, v našej zelenej záhrade nakoniec predsa stál.
Ovešaný mašľami všakovakých farieb, zasadený so všetkou poctou do zeme,
vytŕčal listy nielen k slnku, ale aj k nám, tancujúcim a spievajúcim v jeho tôni.
Kto? No predsa náš krásny máj, ktorý sme si 5.5.2014 postavili
a zároveň sme si s úctou naše staré tradície pripomenuli.

Text: A. Polohová, Foto: E. Forgáč, A. Polohová

 

M01

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

M06 M07 M08 M09 M10

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

M20 M21-- KONIEC OZNAMU --