Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Logo pre Divadlo KAMKO

Zverejnené na stránke: 15. februára 2014 | Oznam zverejnil:

Autori loga:  Erik Forgáč, Vierka Furčáková, Michal Kralovič

Vznik loga: február 2014

Čo znamená naše logo?

Naše logo vychádza z loga Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, keďže Divadlo KAMKO je od svojho vzniku jeho súčasťou.

Dve postavy, držiace sa za ruky, znázorňujú pomoc a podporu ľuďom so špeciálnymi potrebami prostredníctvom divadla vo svojej umeleckej i terapeutickej podobe, ktoré v logu stvárňuje maska.

Vierka Furčáková-- KONIEC OZNAMU --