Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Fašiangový bál (2014)

Zverejnené na stránke: 4. februára 2014 | Oznam zverejnil:

V našom zariadení sa 25.02.2014 konal fašiangový bál. Zúčastnili sa ho s veľkou radosťou naši klienti so zamestnancami, no i pozvaní hostia zo ZPB – Hontianska, DSS – Rosa a DSS – Rozsutec.

Hneď pri otvorení fašiangového bálu, nás čakalo prekvapenie vo forme torty, ktorá znázorňovala vysávač. Tortu plnú sviečok s krátkym príhovorom na vytvorenie dobrej nálady, ako aj poďakovaním pripravila p. Nawalanyová so synom Marošom. Na spoločné sfúknutie sviečok boli prizvaní klienti z každej skupiny.

Zahájenie tanca a voľnej zábavy začalo po odznení gongu z činelov. Ako prvé tóny pre tanec zaznel valčík Johanna Straussa ml. ,,Na krásnom modrom Dunaji“. Počas celej tanečnej zábavy nás sprevádzala „DJ MonBar“.

Po prvom tanečnom kole nasledovalo od našich milých hostí vystúpenie, plné elánu a radosti od speváckeho súboru DIVOZEL z DSS – Rozsutec. Po ukončení druhého tanečného kola bola pripravená skupinová tombola s peknými, sladkými a užitočnými výhrami pre všetky skupiny v zariadení. Pre DSS – Rosa sme ako pozornosť pripravili naše výrobky, pre ZPB – Hontianska spoločenské hry a cd-čka a samozrejme sme nezabudli ani na našich účinkujúcich ,,súbor DIVOZEL“, ktorým sa tiež ušiel pekný darček s poďakovaním.

Keď nastal koniec záverečného tretieho tanečného kola, nám nezostalo nič iné, ako sa rozlúčiť a poďakovať všetkým zúčastneným.

Dúfame, že náš fašiangový bál sa stane tradíciou, nakoľko vo všetkých zanechal veľa pozitívnych zážitkov a bolo to príjemné spestrenie nášho každodenného života v zariadení.

Veľké poďakovania patria firme ATC – JR, s.r.o., firme Volkswagen, firme Prospekta, s.r.o., firme Kompava a ďalším nemenovaným firmám a jednotlivcom za vecné alebo finančné príspevky, ktoré nám venovali na nákup cien do tomboly.

Text: D. Kočiščáková, Foto: J. Farkašová, E. Forgáč

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30-- KONIEC OZNAMU --