Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Vianočná akadémia (2013)

Zverejnené na stránke: 20. decembra 2013 | Oznam zverejnil:

Dňa 11. decembra 2013 sa konala naša tradičná Vianočná akadémia v DK Dúbravka. Už po desiatykrát k nám zavítali študenti Obchodnej akadémie z Prievidze, ktorí nám každoročne pripravujú pestrý vianočný program. Tento rok program obohatil aj detský folklórny súbor Damboranka peknými koledami a vianočnými vinšami. Náš Mojmír Cikrai zarecitoval báseň od Milana Rúfusa, s ktorou vyhral 1. miesto na III. ročníku recitačnej súťaže.

Vianočný program si prišli pozrieť aj klienti a zamestnanci z iných zariadení a deti z MŠ na Damborského ulici, ktorí potleskom odcenili účinkujúcich. Všetci sme si zaspievali, niektorí aj zatancovali a navzájom sa obdarovali nielen darčekmi, ale aj dobrou náladou a príjemne strávenými spoločnými chvíľami. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k vytvoreniu vianočnej atmosféry.

O Vianočnej akadémii napísal aj náš šikovný klient Michal Hvozda:

Text: V. Furčáková, Foto: J. Farkašová

clanok_Hvozda

 

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24-- KONIEC OZNAMU --