Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Recitačná súťaž (2013)

Zverejnené na stránke: 12. decembra 2013 | Oznam zverejnil:

Dňa 12. decembra 2013 pripravil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím na Javorinskej v Bratislave III. ročník recitačnej súťaže na počesť nedožitého jubilea – 85 rokov, slovenského básnika Milana Rúfusa. Súťažilo sa v troch kategóriách – poézia, próza a vlastná tvorba.

Súťaže sa zúčastnili aj Mojmír Cikrai a Ivan Čietek. Mojmír súťažil v dvoch kategóriách. V poézií s básňou od Milana Rúfusa Modlitba za rodičov a v próze s bájkou od Jean La Fontainea Zajac a korytnačka. Ivan si vybral báseň od Milana Rúfusa Rozhovor v parku so strážnym anjelom.

Obaja naši recitátori získali výborné umiestnenie. Mojmír 1. miesto v kategórií próza a Ivan pochvalu za veľmi pekný prednes.

Na záver nás čakalo ešte prekvapenie, a to divadelné predstavenie príbehu Malý princ, ktorý si pripravili klienti DSS na Javorinskej.

Text a foto: J. FarkašováMojmir Ivan-- KONIEC OZNAMU --