Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Spievajme na ľudovú nôtu (2013)

Zverejnené na stránke: 24. októbra 2013 | Oznam zverejnil:

Aj tento rok sme sa s našimi klientmi – Boris Hajdúch, Janka Valentová, Anastázia Raceková, Bibiana Tittoňová, Eva Vávrová a Lucia Kovárová – zúčastnili dňa 24.10.2013 v DK Sološnica súťaže „Spievajme na ľudovú nôtu“. Bolo to už 5. medzinárodné stretnutie zariadení sociálnych služieb (bolo ich tento rok 16), ktoré organizuje DSS Plavecké Podhradie. Zúčastnili sa ho aj 2 zariadenia z Poľska, 1 z Čiech a do tanca nám zahrali naši dobrí známi Kabrňáci z DÚSP Tloskov. Spoločne sme si zaspievali, vytancovali sa a ani hladní sme veru neodchádzali. Bolo výborne ako po iné roky a tešíme sa na ďalšie stretnutie na jeseň budúci rok.

M. Bárdošová-- KONIEC OZNAMU --