Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Výtvarný salón ZPMP (2013)

Zverejnené na stránke: 18. októbra 2013 | Oznam zverejnil:

Dňa 18.10.2013 sme prevzali ceny z Výtvarného salóna 2013. Hosťujúcim mestom sa stala Dunajská Streda. Výstava bola inštalovaná  v priestoroch Dolnozemského múzea, v novom pavilóne, ktorý je súčasťou objektu.

Tento rok bol pre nás mimoriadne úspešný. Všetkých desať zaslaných prác bolo vystavených. Obrázok Alenky Semaníkovej „Priateľstvo“ bol  použitý na pozvánku. Práca Soni Šoralovej „Africké Vianoce“„Parížska kaviareň“ Adriana Slezáka boli ocenené vecnou cenou.

Všetkým oceneným, ale aj tým, ktorých práce boli vystavené, úprimne blahoželáme. Boli to okrem A. Semaníkovej A. Slezáka a S. Šoralovej aj Táňa Lacikova, Michal Hvozda, Michal Fuchs a Zuzka Žakovicová.  Ešte raz ďakujeme za skvelú reprezentáciu.

R. Frešová-- KONIEC OZNAMU --