Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Nová budúcnosť (2013)

Zverejnené na stránke: 19. septembra 2013 | Oznam zverejnil:

Nadácia VÚB poskytla nášmu zariadeniu grant na projekt „Nová budúcnosť“. Cieľom projektu je vytvoriť adekvátne podmienky pre samostatný život 12 ľuďom s mentálnym postihnutím za primeranej podpory tak, aby sa čo najviac priblížili bežnému životu a začlenili sa do každodennej reality. Finančný príspevok bol použitý na vybavenie kuchynky, na výmenu poškodeného okna a balkónových dverí za plastové a na zakúpenie jedálenského stola sedacej súpravy do obývačky. Vďaka Nadácii VÚB sme takto mohli zvýšiť kvalitu bývania dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a podporiť ich v prežívaní samostatného zmysluplného života.

   -- KONIEC OZNAMU --