Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Adventné tvorivé dielne (2013)

Zverejnené na stránke: 19. septembra 2013 | Oznam zverejnil:

Správna rada Nadácie Tatra banky sa rozhodla podporiť náš projekt „Adventné tvorivé dielne“, ktorý do grantového programu NTS „Dobré srdce“ predložil zamestnanec Tatra banky a.s.

Hlavné ciele projektu sú: prispieť k zmierňovaniu sociálnych rozdielov a k odstraňovaniu sociálnej vylúčenosti, nenásilným spôsobom vniesť osvetu medzi ľudí, v predvianočnom zhone sa pozastaviť a vnímať neopakovateľné chvíle radosti, tvorivosti, spolupatričnosti a pokoja. Vďaka Nadácii Tatra banky sa o tieto pocity  chceme v predvianočnom období podeliť so širšou verejnosťou 30. novembra 2013 od 10.00 – 17.00 v našom zariadení na Lipského ul.13. Môžete si u nás vytvoriť rôzne vianočné ozdoby, vyrobiť ikebanu, či napiecť a vyzdobiť medovníky.-- KONIEC OZNAMU --