Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Otvorili sme Zariadenie podporovaného bývania (2013)

Zverejnené na stránke: 4. júla 2013 | Oznam zverejnil:

4. júla 2013 o 11.00 hod na Hontianskej ulici č. 12 za účasti:
delegátov z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK):
PhDr. Gabrielly Németh, podpredsedníčky úradu BSK,
Mgr. Michaely Šopovej, riaditeľky odboru sociálnych služieb,
PhDr. Marici Šikovej, vedúcej oddelenia,
Mgr. Juraja Marendiaka, referenta odd. soc. pomoci,
riaditeľky Ing. Edity Kruzslíkovej
a zamestnancov DSSpKM, kamarátov, ktorí budú v ZPB bývať, ich rodičov a priateľov.

 

Slávnostnú atmosféru bolo vidieť, cítiť, počuť a dala sa aj ochutnávať. Vidieť na oblečení, v tvárach a rozhovoroch.
Počuť v želaniach prítomných, v speve Ester Ďuriškovej, v hre na klavíri Petra Hadvaba, v básňach prednesených Alenkou Polohovou. Ochutnávať v prípitku šampanského i v chutnom pohostení.

Ďakujeme za podporu a priania.

Tak, ideme ďalej…
… kráčať životom slobodnejšie, samostatnejšie, zodpovednejšie.

Text a foto: J. Krupová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 -- KONIEC OZNAMU --