Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Divadlo KAMKO v Divadle ARÉNA (2013)

Zverejnené na stránke: 20. júna 2013 | Oznam zverejnil:

Dňa 20. júna 2013 sme sa zúčastnili podujatia realizovaného v rámci cyklu vzdelávacích seminárov BSK, ktorý bol určený pre poskytovateľov sociálnych služieb v Bratislavskom kraji, prijímateľov služieb, ich rodiny a verejnosť.
Podujatie sa konalo v Divadle Aréna v doobedňajšom čase a otvorila ho krátkym príhovorom pani riaditeľka odboru sociálnych služieb BSK Mgr. Michaela Šopová. Potom na scénu vystúpili už naši herci Divadelného kolektívu KAMKO, ktorí sa predviedli s úspešným predstavením „ADÁM ťA EVA“ a otvorili tak priestor nielen na umelecký zážitok pre zúčastnených, ale aj na zamyslenie a následnú diskusiu na tému samostatného života ľudí s postihnutím, ich sny a túžby, práva na lásku, pripravenosti okolia postaviť sa zoči-voči takýmto pálčivým otázkam.
Diskusiu viedla Mgr. Patrícia Garajová – Jarjabková a diskutujúcimi boli: PhDr. A. Janičkovičová (DSS Zelený dom, Skalica) a za naše zariadenie Ing. Edita Kruzslíková, Mgr. Ivana Kubincová a Renátka Popluhárová. Publikum tvorili predovšetkým pracovníci zariadení sociálnych služieb, prijímatelia sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a verejnosť.

I. Kubincová-- KONIEC OZNAMU --