Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Vítanie našich kamarátov – divadelných Majstrov (2013)

Zverejnené na stránke: 18. júna 2013 | Oznam zverejnil:

V dňoch 14. – 16. júna 2013 sa v Levoči konala Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla EXIT´2013, kde sa naši kamaráti Kamkáči umiestnili na krásnom 1. mieste. Za ich snahu, po príchode do Bratislavy, sme ich 18. júna 2013 privítali v našom zariadení tak ako sa patrí – červeným kobercom, aby sa cítili ako ozajstné hviezdy.

Po obede sa s nimi stretla v Textilnej dielni aj pani riaditeľka, ktorá im osobne poblahoželala. Odtiaľ ich šípky na podlahe nasmerovali rovno vonku na dvor, kde ich za sprievodu hudby a búrlivého potlesku vítali ostatní klienti a zamestnanci nášho DSS. Pani riaditeľka ich za všetkých privítala prekvapením – zmrzlinou na čelo. Klienti a zamestnanci si pre našich kamarátov prichystali darčeky – zlatú dosku, kreslené pohľadnice, priania, gratulácie a verše v zarámovanom obraze. Kamkáči sa privítaniu a prianiam veľmi potešili, boli veľmi šťastní, a v rytme ľudovej hudby a tanca oslavovali víťazstvo spolu so svojimi priaznivcami a kamarátmi.

Ľ. Beliančinová

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15-- KONIEC OZNAMU --