Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Športové hry (2013)

Zverejnené na stránke: 29. mája 2013 | Oznam zverejnil:

Ani sme sa nenazdali a už máme za sebou jeden pekný deň strávený zápolením klientov nášho zariadenia s obrovskou konkurenciou.

Počasie vyzeralo deň pred športovými hrami beznádejne. Tŕpli sme, či sa umúdri. A podarilo sa. V deň „D“, 29.5.2013, bol jediný krásny deň v týždni. Na druhý deň, po športových hrách, až do konca týždňa lialo ako z krhly. Na uvítacom ceremoniáli, ktorý moderovala Janka Čajágiová, sa stretli naši nedočkaví športovci spolu so skupinami športovcov z DSS Javorinská, Kampino, Betánia, Rozsutec. Tento rok sme privítali aj športovcov z n. o. Impulz, ktorí súťažili individuálne a postavili aj štafetu.

S našimi najmenšími športovcami si prišli zasúťažiť aj deti z MŠ na ulici Damborského, ktoré si po behoch vyskúšali výnimočné, aj zábavné disciplíny.

Janka privítala medzi nami skupinu dobrovoľníkov z Pedagogickej a sociálnej akadémie z Bullovej ulice, ako aj členov posádky Čestnej stráže prezidenta SR na čele s ich veliteľom, ktorý Športové hry otvoril. Súťažiacich pozdravila aj zástupkyňa MČ Bratislava-Dúbravka p. JUDr. Izabela Rosíková.

Beatka Paveleková, koordinátorka športových hier, podala technické inštrukcie, a potom to vypuklo. Videli sme vysoké športové nasadenia všetkých zúčastnených. Tých menej zdatných čakalo množstvo výnimočných a zábavných disciplín.

Trochu neskôr prišiel pozdraviť športovcov aj starosta MČ Bratislava-Dúbravka Ing. Ján Sandtner. Hneď po príchode odštartoval najťažšiu disciplínu dňa – beh mužov na 200 m, a všetkým poprial mnoho úspechov.
Tých najlepších čakalo následné dekorovanie na stupňoch víťazov. Zahanbiť sa na Matulayovej míli nedali študenti, zamestnanci, ale ani hradná posádka.

Aj keď sme sa tento krát menej riadili časovým harmonogramom, pretože sme naň akosi „pozabudli“ pri zanietenom povzbudzovaní našich športovcov, všetko sme stíhali hravo. Nedá mi nepochváliť nášho Maja Križana, ktorý bežal „päťdesiatku“, ale aj „stovku“ nielen tam, ale aj späť. Takže skutočne z toho bola „stovka“, ale aj „dvestovka“. No a vzletný beh Stazky nemal chyby. Beatka, máme ďalšie úžasné disciplíny!!!

A tá diskotéka na záver!!!!!! Jednoducho, bol to zase jeden pekne strávený deň.

A. Huťová, B. Paveleková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

02 03 04 05

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

31 32 33 34 35 36 37 38-- KONIEC OZNAMU --