Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Vodné radosti (2013)

Zverejnené na stránke: 23. mája 2013 | Oznam zverejnil:

Opäť po roku sme mali možnosť prežiť s klientmi z nášho zariadenia, ktorí pravidelne chodia na hodiny plávania, príjemný a pohodový deň v plavárni na Mokrohájskej ulici.
Dňa 23. mája 2013 sa konal druhý ročník akcie pod názvom „Vodné radosti“. S láskou ho už tradične pripravili manželia Andrea a Peter Chocholáčkovci – zamestnanci zariadenia komunitnej rehabilitácie Gaudeamus.
Klienti z ôsmych zariadení DSS medzi sebou súťažili v nasledovných disciplínach:
– vyfukovanie loptičky z pohára naplneného vodou
– prelievanie vody z jedného vedra do druhého, vzdialeného 3 m ďalej
– prebrodenie po šírke bazéna čo najrýchlejšie tam aj späť
– preplávanie ľubovoľným spôsobom po dĺžke bazéna čo najrýchlejšie, s možnosťou použiť  pomôcku
– lovenie predmetov z dna, ale aj z hladiny podnetového bazéna
– prebrodenie s odovzdávaním štafety
Vyhodnotenie sa konalo v telocvični vedľa bazéna. Každý účastník bol odmenený keramickou medailou s motívom rybky, diplomom a cukríkom.
Za naše zariadenie sa akcie  zúčastnili: Renáta Popluhárová, Zuzana Žákovicová, Juraj Andel, Mojmír Cikrai, Ivan Čietek, Mário Križan, Marián Nawalany a Vladimír Valenta, za asistencie Erika Forgáča a Beaty Pavelekovej.
Najlepším „vyfukovačom loptičiek“ bol Vladimír Valenta. Každý sa snažil ako najlepšie vedel.
Všetci súťažiaci mali dobrý pocit zo svojich výkonov, a z akcie odchádzali s výbornou náladou. Ako hovorí Mojmír Cikrai – „Niečo užitočné som urobil pre svoje telo.“

Text a foto: B. PavelekováMojmír Cikraj 2 Vladko Valenta 1 Zuzka Žákovicová 1 01 02 03 04 05 06 07 08 Juraj Andel 1 Majko Križan 1 Maroš Nawalany 1 Mojmír Cikraj 1-- KONIEC OZNAMU --