Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Stavanie mája (2013)

Zverejnené na stránke: 1. mája 2013 | Oznam zverejnil:

„Máj, máj, máj zelený…“ vravelo sa kedysi,
keď ešte vozy ťahali kone po ulici.
Ale keďže tých koní dneskaj pod kapotou drieme omnoho viac,
napriek tomu sme sa rozhodli májové tradície uchovať.

V predvečer tohoto vzácneho májového času
nejedna dievka z okna vyzerá tú šibalskú mládežnícku chasu.
Stužky drží, v rukách žmolí, netrpezlivosťou horí:
kedy sa tu už konečne ten symbol májový objaví.

Kde sa vzal, tu sa vzal,
s výskotom i piskotom na lúke u Matulaya sa privítal.
Dievky naše použijúc svoje krehké prstíky
uviazali stuhy na všetky dostupné prútiky.

Máj dostal odrazu nový šat.
Vyzdvihli ho nad hlavy, výskali, tlieskali,
spoločne sa radovali, za ruky sa pochytali,
a do toho všetci svorne započali tancovať i spievať:

„Máj, máj, máj zelený u Matulaya sadený…“
Aby i okolie bolo oboznámené,
že si ctíme tak tradície,
ako aj dievky naše ľúbené.

 

Májovníci          

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013

Stavanie mája 2013-- KONIEC OZNAMU --