Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Deň spolupatričnosti so SANDOZOM (2013)

Zverejnené na stránke: 26. apríla 2013 | Oznam zverejnil:

Dňa 26. apríla 2013 klienti DSSpKM vďaka zamestnancom farmaceutických spoločností Sandoz a Novartis sme prežili zaujímavý deň v bratislavskej  ZOO.

Prítomným sa prihovoril generálny riaditeľ firmy Sandoz Frank Dewulf a naša pani riaditeľka . Popriali nám krásny deň a veľa pekných zážitkov. Zamestnanci obidvoch firiem aktívne pomáhali na jednotlivých stanovištiach doplnkového programu. Program bol naozaj pestrý , zaujímavý a prialo nám aj slniečko.

Za spoluprácu pri príprave zaujímavého dňa ďakujeme pani Janette Vargovej – Office Manager firmy Sandoz, Alene Ondrejkovičovej – Personal Manager firmy Sandoz a ostatným zamestnancom Firiem Sandoz a Novartis. Tiež ďakujeme Ing. Kataríne Matejovičovej – vedúcej oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Bratislava a Mgr. Jele Chorvátovej za pútavé komentované kŕmenie aj odborný výklad.

B. Paveleková

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 zoo-- KONIEC OZNAMU --