Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Divadelné konfrontácie Pezinok (2013)

Zverejnené na stránke: 15. apríla 2013 | Oznam zverejnil:

Púť divadelného kolektívu KAMKO po Senci pokračovala v Pezinku, kde sa 14. – 15. apríla 2013 konala krajská prehliadka divadla dospelých pod názvom „Divadelné konfrontácie„. KAMKO sa tak ocitlo v účastníckej kategórii, v ktorej mohlo priniesť tému lásky, vzťahov a sexuality staršiemu publiku, a tak s ním rozohrať pomyselný dialóg postavený na reálnej životnej skúsenosti.
Porota, zložená z odborníkov na divadelnú vedu, nám dala cenné spätné väzby, ktoré nám pomohli jasnejšie vnímať a zadefinovať teoretický kontext nášho predstavenia. Padli pojmy ako „komunitné divadlo“ či „performance art“, ktoré spadajú do súčasnej reflexie aktuálneho diania na poli divadelnej tvorby, a tak sa predstavenie „ADÁM ťA EVA“ ocitá naozaj na poli konfrontácie. Konfrontácie, kde sa môžu stretnúť ľudia so špeciálnymi potrebami v rovnakej kategórii s ostatnými, zdieľať svoje životné perspektívy v ich rozdielnostiach, zároveň nachádzať podobnosť vo svojich základných ľudských túžbach a predstavách o naplnenom živote. Nemenej dôležitá je i konfrontácia umelecká, v ktorej spoločnosť dostáva posolstvo, že „sociálne“ a „umelecké“ sa nemusia vzájomne vylučovať – nakoľko predstavenie „ADÁM ťA EVA“ získalo v kategórii divadiel dospelých krásne 1. miesto a postupovú nomináciu na celoštátnu prehliadku, ktorá sa bude konať v júni v Levoči. Ďakujeme všetkým za podporu.

Text: S. Filová, Foto: E. Forgáč

Pezinok 02 Pezinok 03 Pezinok 04 Pezinok 05 Pezinok 06 Pezinok 07 Pezinok 08 Pezinok 01-- KONIEC OZNAMU --