Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Stretnutie s malou Táliou Senec (2013)

Zverejnené na stránke: 21. marca 2013 | Oznam zverejnil:

Po viacerých vystúpeniach na domácej pôde dúbravského kultúrneho domu si náš Divadelný kolektív Kamko zbalil kufre a vypravil sa do neďalekého Senca, kde sa 20. – 21. marca 2013 konalo „Stretnutie s malou Táliou“ – krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti.

Zážitkov neúrekom, nové kamarátstva i podnety do ďalšej tvorby – to všetko sme si priniesli spolu so Špeciálnou cenou: odporúčanie na krajskú prehliadku amatérskeho divadla a divadla dospelých. Odborná porota našu divadelnú hru „ADÁM ťA EVA“ ocenila, no pre charakter a závažnosť témy ju odporučila pre staršie publikum, a tak naše cesty pokračujú ďalej. Dňa 15.4.2013 sa zúčastníme na vyššie spomínanej prehliadke s názvom „Divadelné konfrontácie“ v kultúrnom centre mesta Pezinok.

Text: S. Filová, Foto: E. Forgáč

Senec 02 Senec 03 Senec 04 Senec 05 Senec 01-- KONIEC OZNAMU --