Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Karnevalový bál (2013)

Zverejnené na stránke: 11. februára 2013 | Oznam zverejnil:

Karnevaly sú populárnym podujatím na oslavu konca obdobia radosti pred kresťanským pôstom a následnou Veľkou nocou. Tak bolo i u nás.

Konečne sme sa dočkali tohto dňa, 11. februára 2013. Veď už celý týždeň skupiny žili v prípravách masiek na tento deň.
Hurá do jedálne. Privítala nás uchvacujúca čarodejnica. Bola skoro ako tie čarodejnice z Rokfortskej školy čarov a kúziel. A priviedla si posilu ešte lepšieho kúzelníka, ktorý kúzlil a kúzlil. Kúzliť mu pomáhali aj naši Ivo Čietek, Michal Fuchs, Juraj Heriban i Evka Lachová.  Kúzelník i čarodejnica privítali masky. Boli zaujímavé všetky ale určite najkrajší a najnápaditejší boli mušketieri zo skupiny A v nádherných kostýmoch z vlastnej dielne. Nasadili vysokú latku v prípravách masiek pre ostatné skupiny.

Diskotéka rozprúdila krv v žilách všetkým a bolo nám ľúto za dobrou zábavou, s ktorou sme sa museli rozlúčiť.

Nech žije ďalší karneval!

 

A. Huťová

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  14 15 16 17 18 19 20-- KONIEC OZNAMU --