Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do 30. 09. 2020

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Príhovor klientov

Zverejnené na stránke: 1. januára 2013 | Oznam zverejnil:

Vitajte na našej webovej stránke – stránke Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya!

 

Naše zariadenie sociálnych služieb navštevujú deti aj dospelí. Niektorí len počas dňa ale niektorí tu aj bývajú. Majú svoje izby a ráno prídu do svojej skupiny. Je tu veľa skupín a robíme tu všeličo. Máme svoje individuálne plány (volá sa to IPRO) a zamestnanci nás učia zaujímavé veci.

Každý z nás tu má svoje obľúbené aktivity – strihá látky, tká koberce, maľuje na sklo, maľuje na tričká… Niektorí chodia plávať, cvičiť, behať, hrať petang… Ďalší nacvičujú divadelné predstavenie v našom divadle KAMKO alebo tancujú pri hudbe a počúvajú rôznu muziku… Niekto rád pomáha v kuchynke – umyje a utrie riady, pripraví prestieranie, pomáha piecť koláče, na ktorých si potom spoločne pochutíme pri káve alebo čaji.

A sú medzi nami aj takí, ktorí radi pomáhajú v záhrade – kosíme, hrabeme, zametáme a v zime odhŕňame sneh.

Dobre nám padne aj masáž alebo perlička ale aj keď sa môžeme porozprávať a poradiť. Veľkú radosť nám robí, ak môžeme niekomu pomôcť.

Všetci máme svoje sny a túžby – jedným z nich je mať svojich kamarátov, s ktorými by sme mohli ísť do kina, do obchodu, ísť si zacvičiť do fitka, ísť na kofolu alebo k moru. Niektorí z nás majú sen – samostatne bývať, čo sa nám snáď tento rok splní…

Ďalšou zaujímavou aktivitou je naša „Pohoda“. Tu sa rozprávame, súťažíme, spievame, tancujeme, spoločne kreslíme, relaxujeme, občas si urobíme posedenie s občerstvením. Niekedy sa nás zíde tak veľa, že sa ledva pomestíme.

Dodržujeme dohodnuté pravidlá – neskákať si do reči a každého si vypočuť.

Dôležité je ale to, že sa u „Matulayovcov“ nenudíme.

Zamestnanci nám (niekedy aj s našou pomocou) ponúkajú a pripravujú zaujímavý program, pristupujú k nám ako k rovnocenným partnerom a spoločne sa snažíme dosiahnuť maximum v rozvoji našich zručností a schopností, čím sa snažíme byť čo najviac samostatnými.

 

Príďte sa o tom presvedčiť a navštívte nás – či už ako dobrovoľníci, kamaráti alebo len tak… Spoznajte naše sny, plány, záujmy.

Ďakujeme, že ste si klikli na našu webovú stránku a pokračujte v jej prezeraní.

 

Usmiati Klienti Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya

 -- KONIEC OZNAMU --