Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Vzdelávací seminár BSK (2012)

Zverejnené na stránke: 27. novembra 2012 | Oznam zverejnil:

Dňa 27. novembra 2012 sme sa zúčastnili vzdelávacieho seminára na Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý bol zameraný na prístupy podporujúce zvyšovanie kompetencií ľudí so zdravotným postihnutím.

Naši klienti Ivo Čietek, Michal Hvozda a Renátka Popluhárová sa aktívne zapojili aj do programu seminára a odprezentovali tému „Takto chápeme štandardy kvality„.

M. Bárdošová

01 02 03

Vzdelávací seminár

 -- KONIEC OZNAMU --