Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Slávnostná akadémia pri príležitosti 30. výročia založenia DSSpKM (2012)

Zverejnené na stránke: 10. novembra 2012 | Oznam zverejnil:

10. november 2012 bol pre naše zariadenie deň s veľkým D.
Prečo? Lebo v tento deň sme usporiadali Akadémiu pri príležitosti 30. výročia nášho založenia.
Bola vyvrcholením všetkých osláv, ktoré sme k tomuto jubileu počas celého roka mali. 

O tom, že to bola slávnosť vo veľkom štýle, svedčí miesto konania – Dom kultúry Dúbravka, moderátorka a naša kamarátka – Paťa Garajová Jarjabková a pozvaní hostia, ktorí nám spestrili program: mažoretky, Thomas Puskailer a skupina Mexikáncov. Príspevkom z našej strany bola premiéra novej autorskej hry Z. Fazekašovej, E. Forgáča a I. Kubincovej „ADÁM ťa EVA“ v podaní nášho Divadelného kolektívu Kamko. A tiež krátky fotomontážne spracovaný film z našej dielne pod názvom „Náš príbeh“ alebo „Ako sa to všetko začalo…“, kde v hlavných úlohách sa nám predstavili bábky z nášho loga – JA a TY. To všetko popretkávali milé a povzbudivé slová podpredsedu BSK M. Bertu, bývalých riaditeľov DSSpKM  S. Krupu, P. Kailinga a súčasnej riaditeľky E. Kruzslíkovej.

Za 30 rokov pobytu a využívania služieb nášho zariadenia si slová vďaky a čestnú listinu prevzali zo štyroch dvaja zúčastnení klienti s rodičmi. Súčasťou programu bolo aj vyhlásenie víťaza za najoriginálnejšiu fotku s logom DSSpKM. Stala sa ním skupina C, za ktorú si cenu prišiel prevziať Ľubor Pokorný. Gratulujeme!!!
No nielen na pódiu, ale aj v hľadisku bolo veľa výnimočných hostí – klienti a zamestnanci DSSpKM, ich rodiny, priatelia, kamaráti z iných zariadení,… ale aj zástupcovia za BSK a Odbor sociálnych vecí MÚ Dúbravka.
Títo všetci zaplnili červenú sálu tak, že skoro praskala vo švíkoch :o)

Milí hostia, či už ste boli na javisku, v hľadisku alebo za scénou, všetkým Vám vyslovujeme veľké ĎAKUJEME!!! Nášmu DSSpKM gratulujeme k 30. výročiu a do ďalších rokov mu prajeme aj slovami S. Holúbkovej „nové formy sociálnych služieb“.

A. Polohová

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)

30. výročie DSSpKM (2012)-- KONIEC OZNAMU --