Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Pre záujemcov o prácu

Milí záujemcovia o prácu v našom zariadení. Ponúkame Vám na výber z nasledovných voľných pracovných pozícií:


Sociálny terapeut/tka k deťom a mládeži s autizmom vo veku 8-18 rokov

Náplň (druh) práce: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná odborným zamestnancom – sociálnym terapeutom v zariadení sociálnych služieb – Domove sociálnych služieb alebo v Špecializovanom zariadení, ktorý pracuje s cieľovou skupinou detí a mládeže s autizmom „vo veku od 8 – 18 rokov“. Sociálny terapeut vykonáva odborné činnosti pre klientov, ktorými pomáha nadobúdať a rozvíjať schopnosti k adekvátnejšiemu zvládaniu životných situácií s cieľom vývinu, pôsobnosť na rozvoj pozitívnych vlastností osobnosti a prevenciu psychických, sociálnych a patologických javov, rozvoj vyjadrovania, tvorivosti a fantáziu.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: dohodou, najneskoršie od 1.3.2019

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ; Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Ďalšie požiadavky: Vzdelanie v oblasti sociálna práca, liečebná alebo špeciálna pedagogika, psychológia.

Osobnostné predpoklady: empatia, iniciatívnosť, komunikatívnosť, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, trpezlivosť, spoľahlivosť.

 

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca úseku diagnostiky a autizmu
ivana.kubinec@gmail.com

tel.: +421948119616