Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Zmluvy 2019

Hospodárske zmluvy 2018

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

Zmluvy – ostatné 2018

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

Hospodárske zmluvy – ostatné 2018

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

Sponzorské zmluvy, projekty a granty 2018

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

Darovacie zmluvy 2018

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

Zmluvy – ostatné 2018

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

Kolektívna zmluva 2018

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka