Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie:

VO „Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 18 500,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Ing. Dagmar Melotíková, + 421 903 52 00 52
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií Čerstvé ovocie a zelenina (xlsx)
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií Čerstvé ovocie a zelenina (pdf)
Výzva na predkladanie ponúk Čerstvé ovocie a zelenina (docx)
Výzva na predkladanie ponúk Čerstvé ovocie a zelenina (pdf)

 

VO „Maliarske a natieračské práce“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 4 290,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Ing. Dagmar Melotíková, + 421 903 52 00 52
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Výzva na predkladanie ponúk.docx
Výzva na predkladanie ponúk.pdf

 

VO sušička: tu

VO myčka: tu

VO zelenina a ovocie: tu

VO jedáleň: tu

VO potraviny: tu

VO parny cistic 16.11.2016: tu

VO opravy 16.11.2016: tu

VO chladená strava 28.02.2017: tu