Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Uchádzame sa o 2 percentá z vašich daní

Ako každý rok, tak aj tentokrát sa uchádzame o dve percentá z Vašich daní prostredníctvom nášho neinvestičného fondu TU SME, n.f. 

ĎAKUJEME! 

Náš neinvestičný fond je registrovaný pod názvom TU SME, n.f. vo verejnej databáze aktuálnych príjemcov dvoch percent na stránke dvepercenta.sk

Príloha k daňovému priznaniu vo formáte PDF o venovaní 2 percent z dane na stiahnutie s vopred vyplnenými údajmi:
Vyhlásenie-2018-DP-2017 (aktualizované 7.2.2018)

 

Dôležité termíny:

do 31. marca 2019 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2019 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

SZČO:

Do svojho daňového priznania za rok 2018 zahrňte prílohu o venovaní 2 percent z dane, ktorej PDF si môžete stiahnuť na tejto stránke vyššie alebo tu: Vyhlásenie-2018-DP-2017 (aktualizované 7.2.2018). V dokumente vyplňte svoje údaje (údaje o daňovníkovi) tak, ako to budete robiť na každej inej strane daňového priznania. Po podaní daňového priznania je celý ďalší proces automatický.