Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Uchádzame sa o 2 percentá z vašich daní

Ako každý rok, tak aj tentokrát sa uchádzame o dve percentá z vašich daní prostredníctvom nášho neinvestičného fondu TU SME, n.f. ĎAKUJEME! 

Náš fond je registrovaný pod názvom TU SME, n.f. vo verejnej databáze aktuálnych príjemcov dvoch percent na stránke dvepercenta.sk

 

Príloha k daňovému priznaniu vo formáte PDF o venovaní 2 percent z dane na stiahnutie s vopred vyplnenými údajmi:
Vyhlásenie-2018-DP-2017 (aktualizované 7.2.2018)

 

 

Dôležité termíny:

do 31. marca 2018 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2018 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

SZČO:

Do svojho daňového priznania za rok 2017 zahrňte prílohu o venovaní 2 percent z dane, ktorej PDF si môžete stiahnuť na tejto stránke vyššie alebo tu: Vyhlásenie-2018-DP-2017 (aktualizované 7.2.2018). V dokumente vyplňte svoje údaje (údaje o daňovníkovi) tak, ako to budete robiť na každej inej strane daňového priznania. Po podaní daňového priznania je celý ďalší proces automatický.