Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa §117  ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 €

 

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2018 – neboli zákazky vyššie ako 5.000 €.  Dátum zverejnenia: 12.10.2018

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2018

 

Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR s DPH Identifikácia úspešného uchádzača Adresa
Kancelárske potreby 6 079,49 Koeximpo, s.r.o. Kamenná 19, 101 79 Žilina
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky 13 695,46 ČistiaceBednárik s.r.o. Hálová 2, 851 01 Bratislava-Petržalka
Tonerové náplne 9 688,32 AWAX s.r.o. Romanova40, 851 02 Bratislava
Nákup a montáž svetlovodov na strechu budovy Ľ.Zúbka č.6 5 862,00 SOLA SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o. 271/A, 972 16 Pravenec

Dátum zverejnenia: 2.7.2018