Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Objednávky 2018

Zverejnené Číslo objednávky, sken/PDF Predmet objednávky/poznámka
 10.01.2018 1/2018 Čistenie kanalizačného potrubia
 10.01.2018 2/2018 Hygienické a čistiace prostriedky
 10.01.2018 3/2018 Elektronické stravné poukážky
 12.01.2018 4/2018 Pracovné oblečenie
 12.01.2018 5/2018 Kalendár stolový
 12.01.2018 6/2018 Čistiace a hygienické potreby
 15.01.2018 7/2018 Tonery
 17.01.2018 8/2018 Update programu na evidenciu úhrad soc.služieb
 17.01.2018 9/2018 Školenie mzdovej účtovníčky
 23.01.2018 10/2018 Orava kotla Protherm
 24.01.2018 11/2018 Korková nástenka
 24.01.2018 12/2018 Workshop – „Práca s rizikom“
 26.01.2018 13/2018 Chladnička Gorenje RK 6192
 29.01.2018 14/2018 Oprava zásuvkového okruhu, elektroinštalatérske práce
 30.01.2018 15/2018 Dezinfekcia priestorov ZPB
 02.02.2018 16/2018 Hygienické a čistiace prostriedky
 08.02.2018 17/2018 Elektronické stravné poukážky
 08.02.2018 18/2018 Audit spracovania Verejného obstarávania v rokoch 2016-2017
09.02.2017 19/2018

19A/2018

Služby verejného obstarávania – čerstvé ovocie zelenina

Služby verejného obstarávania – maliarske a nat.práce

13.02.2018 20/2018 Pokládka linolea
13.02.2018 21/2018 Pokládka linolea
13.02.2018 22/2018 Pokládka a oprava linolea
13.02.2018 23/2018 Optická myš
14.02.2018 24/2018 Čistiace prostriedky
15.02.2018 25/2018 Čistiaci prostriedok na konvektomat
16.02.2018 26/2018 Zverejnenie inzerátu
19.02.2018 27/2018 Zverejnenie inzerátu
22.02.2018 28/2018 Oprava PC
22.02.2018 29/2018 Servisná prehliadka Citroen C3
23.02.2018 30/2018 Hygienické a čistiace potreby
27.02.2018 31/2018 Zálohovací disk
28.02.2018 32/2018 Statický posudok
02.03.2018 33/2018 Odstránenie havarijného stavu  – nefunkčné kúrenie Hontianska 16
08.03.2018 34/2018 Stravné poukážky – elektronické
08.03.2018 35/2018 PVC podlaha
12.03.2018 36/2018 Stravné poukážky
13.03.2018 37/2018 Odvoz veľko objemového odpadu
13.03.2018 38/2018 Moderácia pracovného stretnutia
13.03.2018 39/2018 Prenájom priestoru na pracovné stretnutie
14.03.2018 40/2018 Elektronický vrátnik – náhradný diel
14.03.2018 41/2018 Hygienické a čistiace potreby
20.03.2018 42/2018 Notebook
16.03.2018 43/2018 Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov
22.03.2018 44/2018 Revízia bleskozvodov
22.03.2018 45/2018 Prečistenie upchatého kanalizačného potrubia
27.03.2018 46/2018 Odstránenie havarijného stavu na prívode studenej vody Ľ. Zúbka 6
28.03.2018 47/2018 Servis automatickej práčky Ľ. Zúbka 6
28.03.2018 48/2018 Hygienické a čistiace prostriedky
29.03.2018 49/2018 Kalibrácia detektora alkoholu
29.03.2018 50/2018 Kancelárske potreby
29.03.2018 51/2018 Pracovné oblečenie
06.04.2018 52/2018 Oprava kuchynského spotrebiča
06.04.2018 53/2018 Tonery
04.04.2018 54/2018 Seminár
09.04.2018 55/2018 Stravné poukážky elektronické
11.04.2018 56/2018 Seminár
12.04.2018 57/2018 Konferencia na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce
12.04.2018 58/2018 Odstránenie havarijného stavu elektr.rozvodov
13.04.2018 59/2018 Laminátová podlaha Hontianska 16
14.04.2018 60/2018 Laminátová podlaha Hontianska 16 – doobjednávka
18.04.2018 61/2018 Elektrický vrátnik Lipského 19
18.04.2018 62/2018 Deratizácia Lipského 13, Lipského 19, Ľ.Zúbka 6
19.04.2018 63/2018 Revízia plynu
19.04.2018 64/2018 VO – čistiace a hygienické
19.04.2018 65/2018 VO – kancelárske potreby
19.04.2018 66/2018 VO – tonerové náplne