Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

EON (Ekonomicky oprávnené náklady)

EON za rok 2017 v DSS prof. Karola Matulaya

 

Druh a forma sociálnej služby              EON na 1 PSS/1 mesiac           
DSS – ambulantná forma 872,06
DSS – týždenná forma 902,06
DSS – celoročná forma 1 112,32
ŠZ – denná forma 921,73
ŠZ – týždenná forma 1 140,18
ŠZ – celoročná forma 1 334,80
ZPB 674,04