Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Jedálny lístok

08. – 14. 10. 2018

15. – 21. 10. 2018