Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Jedálny lístok

 10. – 16. 12. 2018

17. – 23. 12. 2018