Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Blog

Michal Hvozda a triedenie odpadu

Erik Forgač dodržal zákon o odpadoch. Erik Forgač pripravil koše na separovaný odpad. Modrý kôš je na papier, žltý kôš je na plasty, zelený kôš je na sklo. Michal Hvozda dodržuje zákon o odpadoch. Textilná dielna začal dodržiavať zákon o odpadoch Obal od sladkostí som hodil do koša na plasty. MOJE papiere som hodil do koša na papier. […]

Michal Hvozda a motokárový deň v Kartarena

DŇA 30. 05. 2017 IŠLI NA MOTOKÁROVÝ AREÁL 83 NA ZOCHOVU, POTOM 80 NA KOPČIANSKU. IŠLI SME OKOLO ŽELEZNIČNEJ STANICE V PETRŽALKE. POTOM IŠLI PEŠI K MOTOKÁROVÉMU AREALU. S IVANOU VANČOVOU VOZIL SOM SA NA MOTOKÁRE. V MOTOKÁROVOM AREALI BOLI MAŠKRTY. V MOTOKÁROVOM AREALI MAŠKRTIL SOM TRUBIČKY. V MOTOKÁROVOM AREALI BOLI PRILBY? MOTOKÁROVÉ OBLEČENIE A ČIAPKY […]